Książki i tłumaczenia


Wydania

 

Stara edycja:

Pierwsze wydanie - JUNE

Drugie wydanie (hardcover)

 

Nowa edycja:

Trzecie wydanie - Crystal

Czwarte wydanie - Chara

 

 

Tłumaczenia

 

Polskie - Miłość na uwięzi

Angielskie - The space Between